312 520 995
602 151 434
sona@goetzova.eu
JUDr. Soňa Goetzová
advokátka ve Slaném

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Soňi Goetzové se sídlem ve Slaném. Svoji advokátní činnost provozuji již více než dvě desetiletí. Díky zaměření na soukromé právo vám mohu poskytnout právní pomoc ve všech níže zmíněných oblastech práva.

 

 

Všechny naše služby jsou nově v naprostém souladu s novelizací soukromého práva ( z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

 

Poskytuji právní služby:

Advokátní kancelář JUDr. Soňa Goetzová poskytuje právní služby a poradenství v oblasti soukromého práva, se zaměřením na právo rodinné, občanské, obchodní, pracovní a právo nemovitostí a bytovou problematiku.

Služby spočívají v sepisování smluv a listin, právním zastoupení před soudy všech stupňů a dalšími orgány, spolu s právním poradenstvím.

 

 • v oblasti nemovitostí
  • sepisování kupních smluv
  • sepisování darovacích smluv
  • sepisování směnných smluv
  • sepisování nájemních smluv
  • sepisování prohlášení vlastníka
  • založení společenství vlastníků jednotek
  • zřízení práva stavby
  • zřizení a zrušení věcných břemen (služebností a reálných břemen)
  • sepisování návrhů na vklad do katastru nemovitostí  
  • vydržení

 

 • v oblasti rodinného práva
  • péče o nezletilé děti
  • vyživovací povinnost rodíčů k dětem
  • rozvod manželství
  • vypořádání společného jmění manželů

 

 • v oblasti obchodního práva
  • sepisování společenských smluv a zakladatelských právních jednání
  • zakládání obchodních korporací
  • vklady do obchodního rejstříku

 

 • v oblasti pracovního práva
  • sepisování pracovních smluv
  • žaloba na neplatnost skončení pracovního poměru

 

 • právní zastoupení v oblasti občanského práva
  • v souvislosti s výše uvedenými případy
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • žaloba na zaplacení dlužné částky
  • žaloba na vypořádání
  • žaloba na náhradu škody
  • dědické řízení
 • exekuční řízení