312 520 995
602 151 434
sona@goetzova.eu
JUDr. Soňa Goetzová
advokátka ve Slaném

Ceník

Ceny právních služeb jsou určeny po dohodě s klientem v souladu s pravidly stanovenými zákonem o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Podle povahy právních služeb může být odměna sjednána jako smluvní, či mimosmluvní, popřípadě jako časová, paušální, nebo úkonová.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále informuji spotřebitele, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi spotřebitelem a advokátem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.